Finske utendørs SPA bad i topp kvalitet produsert for å håndtere det nordiske klimaet.

Alle våre SPA er produsert av NOVITEK i Finland. Elektronikk og styringssystem er levert av amerikanske Balboa, den mest annerkjente leverandøren av styringssytemer til SPA bad. Yttervegger og bunn er isolert med det finske SPU-isoleringsmaterialet fremstilt av polyuretan belagt med aluminiumslaminat. Aluminiumslaminatet er med på å skape en thermos effekt som sørger for at spillvarmen fra pumpene forblir i maskinrommet. Dette er igjen med på å bidra til at våre SPA svært driftsøkonomiske. All isolasjon er lagt i bunnnen under selve karet og mot veggene på innsiden av ytterpanelet. Dette er med på å gjøre at det er svært enkel tilgang til alle komponenter. Det gjelder også dyser og LED lys innmontert i karet, i motsetning til flere andre bad hvor selve karet er skumisolert.

Både elektikere og rørleggere som har sett våre bad har gitt badene svært gode skussmål, derfor viser vi alltid frem våre bad uten frontpanel slik at vi får vist frem kvaliteten på isolasjon og komponenter. På bakgrunn av det selger vi også våre bad under mottoet "DET ER IKKE BARE UTSEENDE SOM TELLER MEN OGSÅ DET INDRE!"

Garantier gis i henhold til norsk standard samt at vi tilbyr vi 10 års garanti på selve aluminiumsrammen. I tillegg til våre garantier tilbyr også NOVITEK fabrikkgaranti på produktet. Dette gir deg som kunde en ekstra sikkerhet om at garantier blir ivaretatt uavhengig av hvor du har kjøpt badet. Hvordan du knytter deg opp mot fabrikken fremkommer i brukerveiledningen.