Garantier/Angrefrister

Installasjon:
Når karet leveres er alt på plass, inklusive instruksjoner - din eneste oppgave er å montere nakkeputene og stille inn føttene for å motvirke eventuell golvskevhet. Installasjoner av elkomponenter i baderom må gjøres av autoriserte elektrikere, og for installasjon av rør og slanger behøves en rørlegger.

5 års delegaranti:
Dekker all utrustning til produktet, som for eksempel pumpe og elektronikk. Vi erstatter hver del som går i stykker om de ikke skades av vanskjøtsel eller uaktsomhet. Alle delegarantisaker skal dokumenteres med bilde og beskrivelse, og skal rapporteres skriftlig inn via www.incense.no.

2 års servicegaranti:
Har installasjons- og bruksanvisning blitt fulgt, så gir Incense AS 24 måneders servicegaranti på varen fra og med leveransedato. Kjøperen skal, om det leverte produktet skulle være beheftet med feil eller mangler, si ifra skriftlig til Incense AS umiddelbart. Selgeren er da innen rimelig tid pliktig til å kostnadsfritt reparere eller erstatte produktet.
Garantien dekker ikke skader på person eller eiendom pga. feil eller skade i/på levert gods. Anmerkninger på levert vare skal gjøres innen 14 dager etter varen er mottatt. Anmerkninger om andre feil skal gjøres umiddelbart etter feilen er oppdaget.

Angrerett
Angrefrist er en rett forbruker har når det gjelder såkalt "fjernhandel" dvs. blant annet kjøp over internett. Denne retten gir deg mulighet til å returnere varen uten å måtte begrunne dette nærmere. Du må utøve angreretten innen 30 dager og du må selv besørge retur av varen. Er ordren ekspedert fra vårt lager har du angrerett fra det tidspunkt du tar i mot forsendelsen. Regelen er at du innen 30 dager etter du har mottatt varen kan benytte din angrerett.

Det er viktig å understreke følgende:

  • event. fraktkostnader som kom i tilegg til produktet når du kjøpte dette refunderes ikke av oss.
  • Returkostnader må dekkes av deg som forbruker, og varen returneres gjennom samme fraktfør.
  • Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i original emballasje og i samme stand og mengde.
  • Angreretten gjelder ikke dersom kriteriene over ikke blir overholdt.

Returgebyr vil komme på kr 500,-
(Dette er for og dekke opp utgifter som kommer i tilegg for oss.)